Het Europees Referentie Kader (ERK)

Italiaans in Schoonhoven werkt volgens de verschillende ERK nivo’s. Dit is een afkorting vor het Europees Referentie Kader.  Dit kader geeft u de mogelijkheid uw nivo vast te leggen door een examen af te leggen (en een diploma te verkrijgen). Voor het Italiaans kan dit bij het Istituto Italiano di Cultura. Dit diploma is overal in Europa erkend.

Zes nivo’s

Bij A ben je een basisgebruiker van de taal (A1 en A2).  Het daaropvolgende B1 en B2  leidt op tot de status van onafhankelijke gebruiker en bij C1 en C2 ben je een vaardige gebruiker. Uiteindelijk, na vele jaren studie, zul je uitkomen bij C2, praktisch near native. Mensen die fulltime een taal studeren op de universiteit behalen na drie jaar het C1 nivo. Uiteindelijk zou je een C2 nivo kunnen behalen, hierbij moet je op academisch nivo een andere taal begrijpen en formele, haast juridische brieven kunnen schrijven. Ook moet je dan je mening kunnen geven over ingewikkelde politieke onderwerpen.

Ter vergelijk

Het FCE examen van Engels van Cambridge dat veel middelbare scholen tegenwoordig aanbieden is op B2 nivo. Een eindexamen leerling HAVO heeft een nivo Engels van B1/B2.

Als buitenlanders in Nederland toelating willen krijgen tot een MBO opleiding zullen ze aan moeten tonen in het bezit te zijn van een A2/B1 diploma. A2 voor spreken en schrijven, B1 voor lezen en luisteren.

Bij Italiaans in Schoonhoven wordt vooralsnog alleen gewerkt aan het basisnivo.

A1 = 2 cursussen/nivo’s van 18 weken x 1u30m
A2 = 3 cursussen/ nivo’s van 18 weken x 1u30m

Doe hier de online test om je taalnivo te bepalen.

A1 – beginner

Aan het eind van de cursusreeks kunt u vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken. Dan kunt u korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven. Als uw gesprekspartner duidelijk en langzaam spreekt en u helpt, kunt u op een eenvoudige manier communiceren.

Een oefenexamen A1 kun je vinden onder deze link. Dit is een examen van een aantal jaren geleden van het CILS, van de Università di Siena.

A2 – beginner++

Aan het eind van de cursusreeks kunt u zinnen begrijpen die  te maken hebben met uzelf, uw familie, uw werk, het doen van boodschappen enz. Dan kunt u korte, eenvoudige teksten lezen (o.a. advertenties, menukaarten, dienstregelingen) en schrijven. In eenvoudige situaties kunt u over vertrouwde en alledaagse onderwerpen communiceren.  Tenslotte kunt u in eenvoudige bewoordingen uw achtergrond (familie, leefomstandigheden, opleiding enz.) beschrijven.

Hoe lang doe ik erover?

Een vraag die vaak voorkomt is: hoe lang doe je erover om het volgende niveau te bereiken?

Het is moeilijk om deze vraag concreet te beantwoorden. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn, zoals: leeftijd; motivatie; intensiviteit van de studie; taalachtergrond van de leerling; relatieve moeilijkheidsgraad van de vreemde taal; kennis van andere talen, etc…

Op grond van onderzoek blijkt dat Engelse volwassen native speakers die Frans of Spaans leren, na 240 uur taalverwerving het niveau A2 voor de gespreksvaardigheid bereiken, na 480 uur niveau B1 en na 720 uur niveau B2. Deze gegevens zijn echter nadrukkelijk niet meer dan een indicatie.