Examen doen op zijn Italiaans!

Onlangs las ik een artikel dat Italianen zo bang zijn op school/ voor hun schoolresultaten. Dat verbaasde mij niks. In Italie gaan de examens nog steeds om het uit het hoofd leren van een eindeloze hoeveelheid data. Die moet je dan in een zenuwslopend mondeling examen kunnen reproduceren.

Mondeling examen

Natuurlijk zijn er docenten die je op je gemak stellen, die je eerst een makkelijke vraag geven. Maar ook zijn er de stuk chagrijnen, die zelf opzien tegen een eindeloze dag van vervelende studentjes die hun huiswerk niet hebben gemaakt en het steeds opnieuw stellen van dezelfde vragen. Ook in Nederland heb je leuke en stomme, goede en slechte docenten, maar in Italie zijn de examens mondeling en krijgen deze verschillen meer betekenis. Moeten er in Nederland bij de mondelinge schoolexamens altijd twee examinatoren aanwezig zijn en een schriftelijke verantwoording worden afgelegd, in Italie ontbreekt dit vaak. Regelmatig was er maar één docent en een schriftelijke verantwoording over mijn resultaat heb ik nooit gezien bij mijn mondelinge examens.

Verhalen over examens uit de praktijk

Ik herinner mij een examen over rechtsgeschiedenis waarbij mij alleen de dag bekend was waarop het examen werd afgenomen. In de wachtzaal bracht ik de dag door met andere studenten, lees: zenuwlijers.  En maar wachten totdat ik werd geroepen. Om 9:00 uur was ik aanwezig, maar uiteindelijk werd ik pas rond 16:00 geroepen dat ik aan de beurt was. Was het mijn gebrekkige kennis van de gang van zaken? Een andere keer ging ik goed voorbereid naar de faculteit om examen af te leggen, was de deur dicht ivm een staking. Jammer was dat. Bij weer een ander examen zat de docent zijn sigaret te roken terwijl ik zijn vragen beantwoordde. Waar ze in Nederland bij een examen over Romeinse geschiedenis al blij waren als je wist wanneer de drie Punische Oorlogen hadden plaatsgevonden, moest ik in Italië weten welke Siciliaanse steden door Grieken en welke door Romeinen waren gesticht.

Taalexamen

Nu ga ik 8 Juni opnieuw een Italiaans examen afleggen van de Universiteit van Siena. Deze wordt in Amsterdam afgenomen bij het Istituto di Cultura.  Het examen duurt minstens 5 uur. Het taalexamen CILS C2 bestaat uit vijf onderdelen. Luistervaardigheid, leesvaardigheid, mondeling, schriftelijk en een soort linguistiek/communicatie. Ik vrees dat ik al na twee onderdelen, die elk weer uit twee tot vier toetsen bestaan, ben uitgeput. Toch is zo’n vreselijk, afzichtelijke toets wel leuk áls je het  haalt. Nog meer dan bij de Nederlandse toetsen heb je het gevoel écht iets bijzonders te hebben gepresteerd.

Heb jij wel eens een examen afgelegd in Italie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *