Italiaanse literatuur

‘De gespleten burggraaf’ van Italo Calvino

gespleten burggraaf - Calvino

Dit boek van Italo Calvino gaat over een graaf die gespleten is. In een oorlog raakt hij zijn been en arm kwijt. Na de oorlog keert hij terug naar zijn geboortedorp, in een lange mantel waarin zijn gebreken verborgen zijn. Maar hij is slecht en gemeen geworden. Na een tijd keert ook de andere helft terug: de goede helft.

Een fragment

“Allora il buon Medardo disse: – O Pamela, questo è il bene dell’essere dimezzato: il capire d’ogni persona e cosa al mondo la pena che ognuno e ognuna ha per la propria incompletezza. Io ero intero e non capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori e le ferite seminati dovunque, là dove meno da intero uno osa credere. Non io solo, Pamela, sono un essere spaccato e ivelto, ma tu pure e tutti. Ecco ora io ho una fraternità che prima, da intero, non conoscevo: quella con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo. Se verrai con me, Pamela, imparerai a soffrire dei mali di ciascuno e a curare i tuoi curando i loro. ”

De vertaling

en aldus zei de goede Medardo: “Pamela, dit is het goede van gespleten zijn: het begrijpen van de onvolmaaktheid die ieder mens en ieder ding op de wereld treft. Ik was een geheel, maar begreep het niet en bewoog me doof en gesloten tussen de pijnen en wonden overal. Zoals iemand doet die nog een geheel is. Niet alleen ik, Pamela, ben een gespleten mens, maar jij en anderen ook. Ik voel nu een broederschap die ik eerst, als geheel, niet kende.  Een verbondenheid met alle verminkingen en beperkingen van de wereld. Als je met mij meekomt Pamela, leer je de lijdensweg van ieder kennen. Je zult jezelf genezen terwijl je anderen geneest.”

gespleten burggraaf - Calvino

De gespleten burggraaf

Italo Calvino

Vertaling: Henny Vlot

Alleen nog tweedehands verkrijgbaar in het Nederlands.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *