Taalonderwijs aan de volksuniversiteit

Dì la tua Italiaans in Schoonhoven

Als taaldocent heb ik vier jaar gewerkt voor volksuniversiteiten. Een interessante en bijzonder leuke periode maar ook een periode waarin ik me soms heb verwonderd over de gang van zaken. De volksuniversiteit is een idealistische instelling. Een instituut ván mensen vóór mensen. Dat is een mooi gegeven. Hier wilde ik graag bij werken toen ik begon in 2008, omdat plezier met anderen en ontspanning in het werk bij mij voorop staan.

De achtergrond van de volksuniversiteiten

Op wikipedia lees ik over de geschiedenis van volksuniversiteiten:

Een begin van volksopvoeding op de beschreven manier werd gemaakt tegen het einde van de 19e eeuw. Het is een begeleidend verschijnsel van de industrialisatie, de groeiende vrije tijd en het nuttig gebruik ervan. Politiek beschouwd staat het opkomende socialisme aan de wieg van deze inspanningen, maar al gauw werden initiatieven in het kader van volksopvoeding en verlichting van de geesten (van de arbeiders) gekopieerd door katholieken en liberalen, omdat ze anders te veel leden zouden verliezen.

De volksuniversiteit kwamen voort uit de Maatschappij tot ’t Nut van ’t Algemeen. Hier beslisten rijke welgestelde heren met goede bedoelingen hoe zij beschaving konden bijbrengen aan het lagere volk, de achtergestelden.

ouderwets onderwijs
foto van de website onderwijsgeschiedenis.nl

Een interessant fenomeen.

Wat gebeurt er in de praktijk? Op de volksuniversiteit kun je pseudo-wetenschappelijke workshops volgen naast wetenschappelijke cursussen. Als je wilt weten hoe je je chakra matcht met je kledingkeuze, kun je ook terecht bij een volksuniversiteit. Of als je wilt weten hoe je mensen dmv handopleggen kunt genezen. Cursussen worden zowel verzorgd door academici als door hobbyisten. Dezen worden gelijk betaald. Doorgaans 25 euro per uur. Wellicht normaal? In de culturele sector is het niet normaal als je veel geld verdient. Dan zul je toch de bedrijven moeten aantrekken als client.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *