Het Europees Referentie Kader (ERK)

Italiaans in Schoonhoven werkt volgens de verschillende ERK nivo’s. Dit is een afkorting vor het Europees Referentie Kader.  Dit kader geeft u de mogelijkheid uw nivo vast te leggen door een examen af te leggen (en een diploma te verkrijgen). Voor het Italiaans kan dit bij het Istituto Italiano di Cultura te Amsterdam op de Keizersgracht, of bij Studiolingua in Amsterdam. Dit diploma wordt overal erkend.

Zes nivo’s

Bij A ben je een basisgebruiker van de taal (A1 en A2).  A1 leert je om te overleven in het buitenland, mocht er niemand Engels spreken. Je kunt boodschappen doen, contacten leggen, reserveringen  maken. Bij A2 heb je het nivo van een basisschoolkind in Italie, daarmee kun je jezelf dus al echt leuk uitdrukken. Het daaropvolgende B1 en B2  leidt op tot de status van onafhankelijke gebruiker. Je kent dan alle grammatica tijden en wijzen en kunt je grammaticaal correct uitdrukken. Ik geef les tot en met het B1 nivo. Hierbij kan ik je alle grammaticale tijden en wijzen leren en heb je alle kennis in je om het zelf af te maken. Als je de tools in huis hebt met A1, A2 en B1, kun je daarna het beste gewoon veel naar Italië gaan!

Mensen die fulltime het Italiaans studeren op de universiteit behalen na drie jaar het C1 nivo. Bij het C2 nivo moet je op academisch nivo een andere taal begrijpen en formele brieven kunnen schrijven. Veel Nederlanders communiceren in hun eigen taal, het Nederlands op B2 nivo. B2, C1 en C2 gaan ook over het met gemak kunnen spreken in een andere taal over ingewikkelde wetenschappelijke of politieke onderwerpen, daarbij zul je het vooral heel veel moeten doen: romans lezen, kranten lezen, nieuwsprogramma’s bekijken.

Ter vergelijk

Het FCE examen van Engels van Cambridge dat veel middelbare scholen tegenwoordig aanbieden is op B2 nivo. Een eindexamen leerling HAVO heeft een nivo Engels van B1/B2.

Als buitenlanders in Nederland toelating willen krijgen tot een MBO opleiding zullen ze aan moeten tonen in het bezit te zijn van een A2/B1 diploma. A2 voor spreken en schrijven, B1 voor lezen en luisteren.

Bij Italiaans in Schoonhoven wordt vooralsnog alleen gewerkt aan A1 en A2.

A1 = 2 cursussen/nivo’s van 14 weken x 1u30m
A2 = 3 cursussen/ nivo’s van 14 weken x 1u30m, 2 grammatica cursussen en 1 cursus vaardigheden (toepassing)

Doe hier de online test om je taalnivo te bepalen.

A1 – beginner

Aan het eind van de cursusreeks kunt u vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken. Dan kunt u korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven. Als uw gesprekspartner duidelijk en langzaam spreekt en u helpt, kunt u op een eenvoudige manier communiceren.

Een oefenexamen A1 kun je vinden onder deze link. Dit is een examen van een aantal jaren geleden van het CILS, van de Università di Siena.

A2 – halfgevorderd

Aan het eind van de cursusreeks kunt u zinnen begrijpen die  te maken hebben met uzelf, uw familie, uw werk, het doen van boodschappen enz. Dan kunt u korte, eenvoudige teksten lezen (o.a. advertenties, menukaarten, dienstregelingen) en schrijven. In eenvoudige situaties kunt u over vertrouwde en alledaagse onderwerpen communiceren.  Tenslotte kunt u in eenvoudige bewoordingen uw achtergrond (familie, leefomstandigheden, opleiding enz.) beschrijven.

B1 – gevorderd

In deze cursus leert u de laatste grammaticale tijden en wijzen kennen. Je leert je mening geven over diverse onderwerpen en begint met het lezen van Italiaanse boeken. U heeft steeds meer gemak met historische of journalistieke onderwerpen. U kunt eenvoudige televisie en radio programma’s volgen zoals quizzen en muziekprogramma’s

Hoe lang doe ik erover?

Een vraag die vaak voorkomt is: hoe lang doe je erover om het volgende niveau te bereiken?

Het is moeilijk om deze vraag concreet te beantwoorden. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn, zoals: leeftijd; motivatie; intensiviteit van de studie; taalachtergrond van de leerling; relatieve moeilijkheidsgraad van de vreemde taal; kennis van andere talen, etc…

Op grond van onderzoek blijkt dat Engelse volwassen native speakers die Frans of Spaans leren, na 240 uur taalverwerving het niveau A2 voor de gespreksvaardigheid bereiken, na 480 uur niveau B1 en na 720 uur niveau B2. Deze gegevens zijn echter nadrukkelijk niet meer dan een indicatie.

 

Bloemen staan uitgestald op straat
Een Italiaanse bloemenzaak. Foto: Lotje Lomme
Hoe goed vond jij dit artikel?
Titel artikel:
Het ERK
Auteur
Naam:
Di' la tua
Logo